Wildlife - Peter Batty

Mountain Goats on Mount Evans 2

mountain goatmount evanscoloradosnow